چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟

علت اصلی لکه های سفید روی ناخن چیست؟

بیشتر مردن علت ریش ریش شدن کنار ناخن و پدیدار شدن لکه های سفید روی ناخن، کمبود روی و کلسیم در بدن می  دانند.

در حالی که ضربه خوردن علت اصلی آن می باشد.

چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟

گاهی لکه های سفید روی سطح ناخن دیده می شود که اغلب طی باور غلط فکر می کنند ناشی از کمبود کلسیم و روی در بدن است.

در حالی که علت اصلی آن ضربه خوردی، هرچند خفیف روی ناخن است.

چراکه هنگام ضربه خوردن، تختخ ناخن از بستر زیرش جدا می شود .

این امر باعث اشکال در انعکاس نور روی سطح ناخن ، لکه های سفیدی را روی سطح ناخن مشاهده می کنیم.

اغلب اشخاصی که کارهای مکانیکی مانند موسیقی یا تایپ انجام می دهند بیشتر با این مشکل مواجه می شوند.

چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟ چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟ چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟ image 13960206545169

 

چرا گوشه ناخن ها ریش می شود؟

در مورد ریش ریش شدن ناخن، این امر ناشی از تماس زیاد و مکرر با آب و مواد شوینده است.

این امر ربطی به کمبود ویتامین یا هرچیز دیگری در بدن ندارد.

به افراد توصیه می کنیم که حتما از کندن ضایعات کنار ناخن خودداری کنند.

با کندن این ضایعات ، همراه آن قسمتی از بافت زنده پوست هم کنده می شود.

این کار باعث می شود که قاعدتا زمینه ورود میکروب و ایجاد عفونت را فراهم می کند.

خواندن مطلب زیر را به شما پیشنهاد میکنیم :

راز داشتن دست هایی زیبا

دستانی به زیبایی برگ گل

ماسک های ادویه برای زیبایی

ماسک هایی برای سفید شدن پوست